Как Да Се Подготвим Правилно За Кандидатстване По Европейски Програми През 2023

ЕС програми България

Често се случва фирмите да се сблъскат с различни проблеми – недостатъчен брой персонал, стара и неефективна техника, помещението има крещяща нужда от ремонт, служителите имат нужда от допълнителни обучения… В такива моменти си мислим как да решим проблемите на фирмата бързо и лесно. Финансова помощ можем да получим от европейски програми 2023г., различна по размер и процент в зависимост от конкретната процедура.

Познаване на Европейските Програми за 2023 г.

Активните в момента процедури, от които предприятията могат да се възползват са:

  • Инвестиции в технологична и екологична модернизация
  • Адаптирана работна среда
  • Внедряване на иновации в предприятията

Необходимо е правилно да се прецени за коя мярка ще кандидатства предприятието, преди да започне разработването на проекта. Освен това е нужно да се запознаете с условията за кандидатстване на избраната процедура. Чрез тях ще разберете дали спадате към допустимите кандидати и дали инвестицията, която обмисляте е допустима.

Важно е навреме да се определи дали имате реален шанс за спечелването на проект и да се прегледат финансовите показатели на компанията. Ако не се спазят изискванията, към съответната процедура, има опасност да отпаднете от класирането и да не спечелите финансиране.

Подготовка на Предприятието за Кандидатстване

За да сте сигурни и спокойни, че проектът ще бъде професионално изготвен Ви съветваме да се обърнете към консултанти, занимаващи се с европроекти. Важно е да обсъдите с консултанта каква е идеята Ви, каква е историята на фирмата, с какво се занимавате и какво искате да правите занапред. Ако нямате предвид някоя конкретна процедура, консултантът ще предложи правилната за Вас.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Нощен Благоевград

Ще бъде необходимо да представите бизнес план, съобразен с всички изисквания и правила на оценителната комисия. Най-добре за Вас е да се доверите на експерт за изготвянето проекта ви. Така ще сте спокойни, че няма да се допускат грешки и ще сте сигурни, че са изпълнени всички изисквания на оперативната програма.

Технически и Административни Аспекти на Кандидатстването

Всяка отделна процедура има своите технически изисквания при кандидатстване, както и начален и краен срок, който трябва да се спазва.

Подаването на проектното предложение става през сайта на ИСУН, като там трябва да бъдат качени и необходимите формуляри, които се изискват. Проектни предложения, подадени след обявения краен срок не се разглеждат, затова е много важно да се прецени правилно времето за изготвяне на проекта.

Ако не са спазени всички изисквания и комисията установи пропуски е възможно да премахне даден разход от проектното предложение. Ако се касае за сериозни пропуски и неспазване на условията за кандидатстване комисията има право да отхвърли проектното предложение. Ето защо е важно да се доверите на опитен експерт, който да следи всяко едно изискване да бъде спазено.

Примери и Успешни Истории

Пример за успешно изготвен и управляван проект е компания в сферата на производството и търговията с метални тръби, както и други неметални изделия. Фирмата кандидатства за безвъзмездни средства по процедура „Повишаване на производствения процес в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Със спечелените средства компанията успя изгради нова производствена линия. Това доведе до повишаване на производствения капацитет с 30% за всички продукти, производителността се увеличи с до 25%, а износът нарасна с 30% за период от три години след приключване на дейностите по проекта. Увеличи се рентабилността на компанията, а внедряването на производственото оборудване спомогна да се намали потреблението на електрическа енергия.

СВЪРЗАНИ ТЕМИ:  Как да оптимизираме разходите на бизнеса ни?

Друг значим проект, успешно реализиран е с компания с опит в полагане на безвредни за околната среда метали. Фирмата кандидатства за безвъзмездно финансиране по Процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. В рамките на проекта компанията постигна:

  • Намаляване на производствените разходи;
  • Намаляване на вредните емисии въглероден диоксид;
  • Намаляване на потреблението на електроенергия и горива;
  • Разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект;
  • Повиши се енергийната ефективност, ресурсната ефективност и ефикасността на производствения процес.

Ако вече сте се спрели на някоя конкретна процедура, то значи сега е моментът да потърсите съдействие при кандидатстването. Малки и големи компании вече осъществиха поставените си цели с помощта на европейско финансиране и успехът при тях не закъсня.

Rate article
Open Bulgaria:Историята, Културата и Природа
Add a comment